Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Radiasiya Problemləri İnstitutu

Journal of Radiation Researches

ISSN 2312-3001

EN
Redaksiya heyəti
userpp
BAŞ REDAKTOR
İslam Mustafayev
AMEA-nın müxbir üzvü, Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
MƏSUL REDAKTOR
Məhəmməd Bayramov
Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

REDAKTOR KÖMƏKÇİSİ
Cavid Hüseynov
Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

REDAKSİYA HEYƏTİ
userpp
Aleksandr Yermakov
Kimya elmləri doktoru, prof., Kimyəvi Fizikanın Enerji Problemləri İnstitutu, Rusiya Elmlər Akademiyası (Rusiya)

userpp
Andrzej Chmielevski
Kimya elmləri doktoru, prof., Nüvə Kimyası və Texnologiyası İnstitutu (Varşava, Polşa)

userpp
Elimxan Cəfərov
Biologiya elmləri doktoru, prof., Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Fadey Komarov
Belarus Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Tətbiqi Fiziki Problemlər Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Belarus Dövlət Universiteti (Belarus)

userpp
Famin Salmanov
Fizika elmləri doktoru, dos., Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Xaqani Məmmədov
Kimya elmləri doktoru, Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Müslüm Qurbanov
Kimya elmləri doktoru, prof., Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Namiq Rəşidov
Biologiya elmləri doktoru, prof., Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası (Ukrayna)

userpp
Natalia Sanjarova
Biologiya elmləri doktoru, Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Ümumrusiya Tədqiqat Radiologiya və Aqroekologiya İnstitutu (Rusiya)

userpp
Oqtay Səmədov
AMEA-nın müxbir üzvü, Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Rəhim Mədətov
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof., Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Rauf Sərdarlı
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof., Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Rəvan Mehdiyeva
Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dos., Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Rəvan Əhmədov
Fizika elmləri doktoru, Kolorado Boulder Universiteti (Kolorado, ABŞ)

userpp
Robert İlyazov
Biologiya elmləri doktoru, prof., Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvi (Rusiya)

userpp
Sacidə Əbdülvahabova
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof., Bakı Dövlət Universiteti (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Şakir Nağıyev
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof., Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Teymur Ağayev
Kimya elmləri doktoru, prof., Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Vəli Hüseynov
AMEA-nın müxbir üzvü, Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

userpp
Vladimir Fateyev
Kimya elmləri doktoru, prof., “Kurçatov İnstitutu” Milli Tədqiqat Mərkəzi (Rusiya)

Son buraxılış